background

Wyderki w styczniu

11
01.24
Wyderki w styczniu

ZAPRASZAMY małe dzieci na

WYDERKI - pływanie dla niemowląt i małych dzieci
30-minutowe lekcje oswjania z wodą prowadzone na rekreacyjnym basenie, w których uczestniczy rodzic z dzieckiem

W grupach wiekowych:
"Wyderki"* - 3-14 mieśiąc życia - poniedziałki godz. 15.00
i soboty godz. 15.00
"Wyderki"* - 1,5- 4 lata - poniedziałki godz. 15.45
i soboty godz. 15.45


*Liczba miejsc ograniczona - 8 max maluchów.
Zapraszamy już w 20 stycznia.
Już dziś możesz zapisać swoją pociechę w kasie Parku Wodnego.
*Zajęcia zostaną zorganizowane, jeśli zbierze się odpowiednia liczba uczestników.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zakup karnetu Nauka pływania dla niemowląt i małych dzieci "Wyderki" do piątku 18.01.2024r.