background

Linki

Zaprzyjaźnione instytucje
 

Urząd Miasta Hajnówka : http://www.hajnowka.pl/

Starostwo Powiatowe w Hajnówce : http://www.powiat.hajnowka.pl/

Urząd Gminy Hajnówka : http://www.old.gmina-hajnowka.pl/

Klub Sportowy Puszcza Hajnówka: http://www.kspuszcza.pl/

Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce : http://www.osp-hajnowka.pl/

Urząd Gminy Białowieża : http://www.bialowieza.gmina.pl/

Urząd Gminy Czyże: http://www.ugczyze.pl/

Urząd Gminy Czeremcha : http://www.czeremcha.pl/

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne : http://www.dubicze-cerkiewne.pl/

Urząd Gminy Narew : http://www.narew.gmina.pl/

Urząd Gminy Narewka : http://www.narewka.pl/

Urząd Gminy Kleszczele : http://www.kleszczele.pl/

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych : http://www.puk-hajnowka.pl/

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej : http://www.pec.hajnowka.pl/

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji : http://www.pwik-hajnowka.pl/

Hajnowski Dom Kultury : http://www.hdk.hajnowka.pl/

Biblioteka Publiczna : http://www.biblioteka.hajnowka.pl