background

Cennik

 

 

 

 

CENY BILETÓW W PARKU WODNYM W HAJNÓWCE

 

 

I.  W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

 

Bilety jednorazowe

 

Godziny Bilet normalny
1 godz.
Bilet ulgowy
1 godz.
Bilet normalny
2 godz.
Bilet ulgowy
2 godz.
6:15 - 12:00 8.00 zł
każdą następną minutę 0.13 zł
6.00 zł
każdą następną minutę 0.10 zł
15.00 zł
każdą następną minutę 0.13 zł
11.00 zł
każdą następną minutę 0.10 zł
7:00 - 9:00 6.00 zł
bez limitu czasu
5.00 zł
bez limitu czasu
 
12:00 - 21:45 11.00 zł
każdą następną minutę 0.18 zł
9.00 zł
każdą następną minutę 0.15 zł
21.00 zł
każdą następną minutę 0.18 zł
17.00 zł
każdą następną minutę 0.15 zł

 

 

Pakiety

 

Godziny Bilet "RODZINNY"
zł / 150min.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe - obniżka)
Bilet "ZGRANA PACZKA"
zł / 120min.
maksymalnie 5 osób
Bilet "SENIOR"
zł / 90min
dotyczy osób po 60 roku życia
6:15 - 12:00 56.00 zł
każdą następną minutę 0.56 zł
68.00 zł
każdą następną minutę 0.13 zł
8.00 zł
każdą następną minutę 0.13 zł
12:00 - 21:45 76.00 zł
każdą następną minutę 0.81 zł
92.00 zł
każdą następną minutę 0.18 zł
11.00 zł
każdą następną minutę 0.18 zł

 

 

 

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:

 

 

Bilety jednorazowe

 

Godziny Bilet normalny
1 godz.
Bilet ulgowy
1 godz.
Bilet normalny
2 godz.
Bilet ulgowy
2 godz.
6:15 - 12:00 9.00 zł
każdą następną minutę 0.15 zł
7.00 zł
każdą następną minutę 0.12 zł
17.00 zł
każdą następną minutę 0.15 zł
13.00 zł
każdą następną minutę 0.12 zł
12:00 - 21:45 12.00 zł
każdą następną minutę 0.20 zł
10.00 zł
każdą następną minutę 0.17 zł
23.00 zł
każdą następną minutę 0.20 zł
19.00 zł
każdą następną minutę 0.17 zł

 

 

Pakiety

 

Godziny Bilet "RODZINNY"
zł / 150min.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe - obniżka)
Bilet "ZGRANA PACZKA"
zł / 120min.
maksymalnie 5 osób
Bilet "SENIOR"
zł / 90min
dotyczy osób po 60 roku życia
6:15 - 12:00 64.00 zł
każdą następną minutę 0.66 zł
77.00 zł
każdą następną minutę 0.15 zł
9.00 zł
każdą następną minutę 0.15 zł
12:00 - 21:45 82.00 zł
każdą następną minutę 0.91 zł
98.00 zł
każdą następną minutę 0.20 zł
12.00 zł
każdą następną minutę 0.20 zł

 

 

Czas wejścia na basen jest liczony od momentu przejścia przez bramkę. Przy wyjściu system nalicza dopłaty w sytuacjach zmian cen w podanych wyżej przedziałach czasowych.

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza odpłatność za torebki foliowe.

W związku z tym torebki będą dostępne w automatach znajdujących się w holu Parku Wodnego.

 

II.   Korzystanie z wanny z hydromasażem w cenie biletu.

 

III.  Korzystanie ze zjeżdżalni w cenie biletu.

 

IV.  Korzystanie z saun (suchej i parowej) w cenie biletu:

 

 1. od poniedziałku do piątku       od godz. 16.00 do godz. 21.45
 2. w soboty i niedziele               od godz. 9.00 do godz. 21.45

V.  Opłata za indywidualną rezerwację strefy saun:

 

 1. w godz.   9:00 – 17:00   - 48,00 zł za 40 min.
 2. w godz. 17.00 – 21.00   - 70,00 zł za 40 min.

Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godz. przed rozpoczęciem korzystania. (maksymalnie 10 osób).

 

VI.  Konta klienckie:

 

Wpłata Rabat na bilety Termin ważności
60.00 zł 15% 40 dni
100.00 zł 15% 60 dni
150.00 zł 15% 90 dni
200.00 zł 15% 120 dni
600.00 zł 20% 365 dni

 

Do konta można zakupić dowolną liczbę kart. Koszt jednej karty wynosi 5 zł.
 

Uwaga:

 

dotyczy kaucji opłaconych do 29.04.2017 r. - kaucja będzie bezzwrotna po upływie 6 m-cy od daty wygaśnięcia aktywności karty i niezwróceniu jej do kasy Parku Wodnego; za karty uszkodzone kaucja nie jest zwracana; po upływie terminu ważności środki na koncie są „zamrożone” i odblokowują się dopiero po ponownej wpłacie, jednocześnie sumują się; termin ważności karty liczony jest od dnia wpłaty.

 

VII.  Karnety:

 

Nazwa Wartość Termin ważności
Imienny M1 170,00 zł 30 dni * ważny z dokumentem tożsamości
* bez ograniczeń wejść i czasu pobytu na basenie
M 12 1500,00 zł 365 dni
Tężnia solankowa 10 seansów 50,00 zł 60 dni seans 45 min
za każdą następną minutę 0,15zł.
15 seansów 60,00 zł 90 dni
Bilet jednorazowy 6,00 zł 45 minut
Zajęcia z rekreacji ruchowej w wodzie, gimnastyki leczniczej i rehabilitacji Karnet 56,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem 30 dni w grupach od 10 do 15 osób (opłata obejmuje 8 azjęc po 45 min + 8 x 15 min czas wolny)
Bilet jednorazowy 12,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem 60 min 45 min + 15 min czas wolny
Grupowo:
Nauka pływania
Doskonalenie pływania
Dzieci i młodzież 100,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem do końca trwania kursu * w grupach liczących 10 - 15 osób (dzieci przedszkolne 10 - 12 osób).
* 20 zajęć po 45 min.
Dorośli 120,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem
Grupowo:
Kształcenie techniki pływania
Dzieci i młodzież 60,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem do końca trwania kursu * w grupach liczących 10 - 15 osób.
* 10 zajęć po 45 min.
Dorośli 70,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem
Nauka pływania niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat
"WYDERKI"
Karnet 70,00 zł + bilet ulgowy dla opiekuna zgodnie z cennikiem do końca kursu * Opłata obejmuje wejście jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem. W ramach wejścia przewidziano 30 min. ćwiczeń i 30 min. na przebranie i szuszenie. Po upływie 60min. będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika
*8 zajęć po 30 min
*w grupach po 8 osób
Bilet jednorazowy 12,00 zł + bilet ulgowy dla opiekuna zgodnie z cennikiem 60 min Jak wyżej.
Po upływie 60 min będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.
Bilet INSTRUKTORSKI* Bilet jednorazowy INSTRUKTORSKI 13,00 zł
dopłata 0,25zł za każdą następną minutę
60 min Upoważnienia do indywidualnej nauki pływania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem zawarcia umowy z Parkiem Wodnym w Hajnówce.

 

 

 

*) Nauka pwania i zajęcia rekreacji ruchowej w wodzie - prowadzone przez uprawnionych instruktorów na własny rachunek:

 

 1. instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zakupu biletu instruktorskiego,
 2. klient opłaca swój pobyt zgodnie z cennikiem i rozlicza koszt zajęć z instruktorem.

VIII. Wejścia grupowe:

 

 1. 4.00 zł - dzieci i młodzież szkolna –. (45 minut – organizowane przez szkoły i przedszkola w ramach zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli od poniedziałku do piątku).
 2. 5.00 zł - dzieci i młodzież zrzeszona w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych (60 minut) w ramach prowadzonych grupowych treningów bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem Parku Wodnego i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Klubem a Parkiem Wodnym.
 3. 6.00 zł - dzieci i młodzież szkolna - (60 minut - organizowane w ramach innych zajęć niż lekcje wychowania fizycznego).
 4. 8.00 zł – dorośli – (60 minut - po uzgodnieniu terminu i godziny wejścia z administracją Parku Wodnego). Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych - nie mniej niż 5 osób.
 5. 8.00 zł - wypożyczenie sprzętu do nauki pływania dla grup zorganizowanych wymienionych w pkt 1, 3 i 4 - dla całej grupy na czas pobytu na basenie.

IX.  Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

 1. Bilety ulgowe przysługują:

  a) dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej).

  b) osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia wraz z dowodem tożsamości.

  c) osobom posiadającym zaświadczenie o konieczności korzystania z basenu w ramach zabiegów rehabilitacyjnych, wystawione przez lekarza specjalistę; na zaświadczeniu powinien być określony czas trwania zalecenia. 2. Wejścia bez opłat przysługują:

   

  a) dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

  b) opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem Parku Wodnego,

  c) opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji pod warunkiem określonego w orzeczeniu wskazania o konieczności takiej opieki wraz z dowodem tożsamości osoby; opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

 

X.   Opłata za indywidualną naukę / doskonalenie pływania oraz zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora:

 

 1. Za 1 godz. nauki pływania dla 1 osoby - 39,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz. - 185,00 zł; karnet 10 godz. - 351,00 zł. *)
 2. Za 1 godz. nauki pływania dla 2 osób - 43,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz.   - 204,00 zł; karnet 10 godz. - 387,00 zł. *)
 3. Za 1 godz. nauki pływania dla 3 osób - 47,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz.   - 223,00 zł; karnet 10 godz. - 423,00 zł. *)
 4. Zajęcia zorganizowane, prowadzone przez instruktora (nauka pływania, doskonalenie pływania, zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej w wodzie):

 

a) dzieci i młodzież szkolna (do 16 roku życia) wejście organizowane za pośrednictwem szkół, przedszkoli i innych placówek i jednostek oświatowo- wychowawczych – 50.00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem;

 

b) inne grupy zorganizowane - 60.00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem

 

Lekcja nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć dla grup zorganizowanych trwa 45 minut. Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu potwierdzenia możliwości zapewnienia instruktora do przeprowadzenia zajęć.

 

 

*) Karnet jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.

 

XI.  Urodziny i imprezy okolicznościowe:

 

 1. 30.00 zł - Stała opłata organizacyjna
 2. 35.00 zł - Za 45 min - Animator zabaw w wodzie
 3. 25.00 zł - Za 45 min - Animator zabaw muzycznych
 4. 12.00 zł - Ulgowy za 3 godziny - okolicznościowe bilety wstępu na basen
 5. 18.00 zł - Normalny za 3 godziny - okolicznościowe bilety wstępu na basen

XII. Opłata za podane niżej usługi:

 1. 500.00 zł - za 1 godzinę - opłata za wynajem hali basenowej ( max dla 80 osób jednorazowo).
 2. 100.00 zł - za 1 godzinę - wynajem toru pływackiego basenu sportowego lub toru do nauki pływania basenu rekreacyjnego (1 tor max na 9 osób).
 3. 35 zł       - za 1 godzinę - opłata za wynajem sali konferencyjnej 
 4. Wynajem  powierzchni reklamowych:
Rodzaj reklamy Format Okres czasu Cena brutto
Stand Reklamowy Do 2m2 1 miesiąc 85,00 zł
Kwartał 240,00 zł
Pół roku 450,00 zł
Rok 750,00 zł
Powierzchnia do 1m2 (baner reklamowy) Do 1m2 Kwartał 320,00 zł
Pół roku 470,00 zł
Rok 820,00 zł
Za każdy rozpoczęty m2 (powyżej 1m2)   Kwartał 60,00 zł
Pół roku 100,00 zł
Rok 180,00 zł
Umieszczenie logo jako odnośnika na stronie internetowej www.parkwodny.hajnowka.pl Pół roku 240,00 zł
Rok 450,00 zł

 

XIII. Inne opłaty:

 

20,00 zł – zniszczenie lub zagubienie paska (transpondea do szafki ubraniowej), 

20,00 zł – zagubienie lub zniszczenie numerka z szatni.

 

XIV. Bilety ulgowe hajnowskim rodzinom wielodzietnym:

 

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej przysługuje 50% obniżka na bilety wymienione w następujących punktach niniejszego cennika:

 

I – bilet normalny (1h, 2h), bilet ulgowy (1h, 2h), bilet „RODZINNY”, 

II – bilet jednorazowy ulgowy;

 

Na wyżej wymienione usługi obniżki przysługują po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

 

XV. Bilety ulgowe ogólnopolskim rodzinom wielodzietnym:

 

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka 20% na bilet normalny i ulgowy po okazaniu ważnej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

 

*Cennik obowiązuje od 15.10.2018 r.

 

 

 

 

Honorujemy karty

Tu zapłacisz kartą

Poprzednia
wersja strony