background

Cennik

 

 

 

 

CENY BILETÓW W PARKU WODNYM W HAJNÓWCE

 

 

I.  W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

 

Bilety jednorazowe

 

 

Lp

 

Bilet normalny

1 godz.

 

Bilet ulgowy

1 godz.

HAJNOWSKA
KARTA MIESZKAŃCA

 

Bilet normalny

2 godz.

 

Bilet ulgowy

2 godz.

Bilet normalny

1 godz.

Bilet ulgowy

1 godz.

1 18,00 zł
za każdą następną minutę 0,30 zł
15,00 zł
za każdą następną minutę 0,25 zł
16,00 zł
za każdą następną minutę 0,27 zł
13,00 zł
za każdą następną minutę 0,22 zł
31,00 zł
za każdą następną minutę 0,30 zł
26,00 zł
za każdą następną minutę 0,25 zł

 

 

Pakiety

 

Lp Bilet "RODZINNY"
2,5 godz.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe - obniżka)
Bilet "ZGRANA PACZKA"
2 godz.
maksymalnie 5 osób
Bilet "SENIOR"
1,5 godz.
dotyczy osób po 60 roku życia
1 122,00 zł
za każdą następną minutę 1,35 zł / za 5 osób
135,00 zł
za każdą następną minutę 0,30 zł / za osobę
18,00 zł
za każdą następną minutę 0,30 zł

 

 

 

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:

 

 

Bilety jednorazowe

 

Lp


Bilet normalny

1 godz.


Bilet ulgowy

1 godz.

HAJNOWSKA
KARTA MIESZKAŃCA


Bilet normalny

2 godz.


Bilet ulgowy

2 godz.

Bilet normalny

1 godz.

Bilet ulgowy

1 godz. 

1 20,00 zł
każdą następną minutę 0,33 zł
17,00 zł
każdą następną minutę 0,28 zł
18,00 zł
za każdą następną minutę 0,30 zł
15,00 zł
za każdą następną minutę 0,25 zł
36,00 zł
każdą następną minutę 0,33 zł
30,00 zł
każdą następną minutę 0,28 zł

 

 

Pakiety

 

Lp Bilet "RODZINNY"
2,5 godz.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe - obniżka)
Bilet "ZGRANA PACZKA"
2 godz.
maksymalnie 5 osób
Bilet "SENIOR"
1,5 godz.
dotyczy osób po 60 roku życia
1 145,00 zł
za każdą następną minutę 1,50 zł / za 5 osób
162,00 zł
za każdą następną minutę 0,33 zł / za osobę
22,00 zł
za każdą następną minutę 0,33 zł

 

 

Czas wejścia na basen jest liczony od momentu przejścia przez bramkę. Przy wyjściu system nalicza dopłaty w sytuacjach zmian cen w podanych wyżej przedziałach czasowych.

 

II.  Wpłata na konto klienckie:

 

Wpłata Rabat na bilety Termin ważności
50.00 zł 5% 40 dni
100.00 zł 10% 60 dni
150.00 zł 15% 90 dni
200.00 zł 20% 120 dni
600.00 zł 30% 365 dni

 

Uwaga:

- Do konta można zakupić dowolną liczbę kart. Koszt jednej karty wynosi 5 zł.

- Środki pieniężne na koncie klienckim po upływie terminu ważności są „zamrożone” i odblokowują się po ponownej wpłacie; nowy termin ważności karty liczony jest od dnia wpłaty.

 

 

III.  Zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez instruktora:

 

1. Zajęcia indywidualne: 

 

Nauka / doskonalenie pływania 1 godzina *) 1 osoba 50,00 zł
+ opłata za bilet zgodnie z cennikiem
Nauka / doskonalenie pływania
karnet 5 godzin **)
225,00 zł Nauka – doskonalenie pływania
karnet 10 godzin **)
450,00 zł
2 osoby 60,00 zł
+ opłata za bilet zgodnie z cennikiem
285,00 zł 540,00 zł

3 osoby

70,00 zł
+ opłata za bilet zgodnie z cennikiem
335,00 zł 630,00 zł

 

        *) Lekcja nauki lub doskonalenia pływania oraz zajęć dla grup zorganizowanych trwa 45 minut. Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu instruktora do przeprowadzenia zajęć. 

**) Karnet jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.

 

 

2. Zajęcia grupowe

 

Nauka / doskonalenie pływaniarekreacja ruchowa w wodzie1 godzina *)

Dzieci i młodzież szkolna do 16 roku życia


(zajęcia organizowane za pośrednictwem placówek oświatowo-wychowawczych)

80,00 zł / 1 grupa / 1 godz.


+ opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem

Inne grupy zorganizowane

90,00 zł / 1 grupa / 1 godz.


+ opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem

*) Lekcja nauki lub doskonalenia pływania oraz zajęć dla grup zorganizowanych trwa 45 minut. Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu instruktora do przeprowadzenia zajęć.

 

**) Karnet jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.

 

 

IV.  Karnety i inne usługi:

 

Nazwa Wartość Termin ważności
Imienny Miesięczny M1 220,00 zł 30 dni - ważny z dokumentem tożsamości
- bez ograniczeń wejść i czasu pobytu na basenie
Roczny M12 2 000,00 zł 365 dni
Tężnia solankowa 10 seansów 60,00 zł 60 dni seans 45 min
za każdą następną minutę 0,15zł.
15 seansów 70,00 zł 90 dni
Bilet jednorazowy 10,00 zł 45 minut
Zajęcia z rekreacji ruchowej w wodzie, gimnastyki leczniczej i rehabilitacji Karnet 80,00 zł / 45,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem 30 dni w grupach od 10 do 15 osób (opłata obejmuje 8 zajęć po 45 min / 4 zajęcia po 45 min + 8 x 15 min czas wolny / + 4 x 15 min czas wolny)
Bilet jednorazowy 15,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem 60 min

45 min + 15 min czas wolny

Grupowo:

Nauka pływania

Doskonalenie pływania

Dzieci i młodzież 230,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem do końca trwania kursu

- W grupach liczących 10 – 15 osób (dzieci przedszkolne 10-12 osób)

- 20 zajęć po 45 min.

Dorośli 270,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem
Dzieci i młodzież 125,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem

- W grupach liczących 10 – 15 osób

- 10 zajęć po 45 min.

Dorośli 145,00 zł + bilet zgodnie z cennikiem
Nauka pływania niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat
"WYDERKI"
Karnet 80,00 zł + bilet ulgowy dla opiekuna zgodnie z cennikiem do końca trwania kursu - Opłata obejmuje wejście jednego rodzica / opiekuna z dzieckiem. W ramach wejścia przewidziano 30 min. ćwiczeń i 30 min. na przebranie i suszenie. Po upływie 60 min będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.
- 8 zajęć po 30 min w grupach po 8 osób
Bilet jednorazowy 15,00 zł + bilet ulgowy dla opiekuna zgodnie z cennikiem 60 min Jak wyżej.
Po upływie 60 min będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.
Bilet INSTRUKTORSKI *) Bilet jednorazowy INSTRUKTORSKI 20,00 zł
dopłata 0,33zł za każdą następną minutę
60 min Upoważnia do przeprowadzenia indywidualnej nauki pływania przez instruktora, w ramach wykonywania przez niego działalności gospodarczej. Prowadzenie nauki pływania jest możliwe po zawarciu stosownej umowy pomiędzy prowadzącym działalność gospodarczą a pływalnią.

 

 

 

*) Nauka pwania i zajęcia rekreacji ruchowej w wodzie - prowadzone przez uprawnionych instruktorów na własny rachunek:

 

 1. instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zakupu biletu instruktorskiego,
 2. klient opłaca swój pobyt zgodnie z cennikiem i rozlicza koszt zajęć z instruktorem.

V. Wejścia grupowe:

 

 1. 7.00 zł - dzieci i młodzież szkolna –. (45 minut – organizowane przez szkoły i przedszkola w ramach zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli od poniedziałku do piątku).

 2. 8.00 zł - dzieci i młodzież zrzeszona w sekcjach pływackich, klubach sportowych - (60 minut) w ramach prowadzonych grupowych treningów bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te odbywają się według ustalonego harmonogramu i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Klubem a Parkiem Wodnym.

 3. 9.00 zł - dzieci i młodzież szkolna - (60 minut - organizowane w ramach innych zajęć niż lekcje wychowania fizycznego, po uzgodnieniu terminu i godziny wejścia z administracją Parku Wodnego)*.

 4. 11.00 zł – dorośli – (60 minut - po uzgodnieniu terminu i godziny wejścia z administracją Parku Wodnego).*
  *Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych - nie mniej niż 5 osób.

 5. 10.00 zł - wypożyczenie sprzętu do nauki pływania dla grup zorganizowanych wymienionych w pkt 1, 3 i 4, - dla całej grupy na czas pobytu na basenie.

VI. Opłata za indywidualną rezerwację strefy saun:

 

 1. w godz. 13:00 – 17:00   - 58,00 zł za 40 min.

 2. w godz. 17:00 – 20:45   - 84,00 zł za 40 min.

Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godz. przed rozpoczęciem korzystania. (maksymalnie 10 osób).

 

VII.  Korzystanie z saun (suchej i parowej) w cenie biletu:

 

 1. od poniedziałku do piątku       od godz. 16:00 do godz. 20:45

 2. w soboty i niedziele               od godz. 10:00 do godz. 20:45

 

VIII.  Urodziny i imprezy okolicznościowe:

 

 1. 50.00 zł - Stała opłata organizacyjna.

 2. 55.00 zł - Za 45 min - Animator zabaw w wodzie.

 3. 50.00 zł - Za 45 min - Animator zabaw muzycznych.

 4. 18.00 zł - Ulgowy za 3 godziny - okolicznościowy bilet wstępu / osobę.

 5. 25.00 zł - Normalny za 3 godziny - okolicznościowy bilet wstępu / osobę.

 

IX.  Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

 1. Bilety ulgowe przysługują:

  a. dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej).

  b. osobom niepełnosprawnym posiadającym stosowne orzeczenie lub osobom z zaleceniem lekarza specjalisty o formie rehabilitacji wodnej, za okazaniem dowodu tożsamości.

 2. Wejścia bez opłat przysługują:

   

  a. dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

  b. opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem Parku Wodnego,

  c. opiekunom osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do przedstawienia stosownego orzeczenia o konieczności opieki. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia,

  d. weteranom w rozumieniu stosownych przepisów o weteranach działań poza granicami państwa.

 

X. Opłata za inne usługi:

 1. 500.00 zł - za 1 godzinę - opłata za wynajem hali basenowej ( max dla 80 osób jednorazowo).

 2. 100.00 zł - za 1 godzinę - wynajem toru pływackiego basenu sportowego lub toru do nauki pływania basenu rekreacyjnego (1 tor max na 9 osób).

 3. 50.00 zł - za 1 godzinę - opłata za wynajem sali konferencyjnej

 4. Wynajem  powierzchni reklamowych:
Rodzaj reklamy Format Okres czasu Cena brutto
Stand Reklamowy Do 2m2 1 miesiąc 85,00 zł
Kwartał 240,00 zł
Pół roku 450,00 zł
Rok 750,00 zł
Baner reklamowy Do 1m2 Kwartał 320,00 zł
Pół roku 470,00 zł
Rok 820,00 zł

Za każdy rozpoczęty m2 (powyżej 1m2)

 

(dotyczy poz. 2)

  Kwartał 60,00 zł
Pół roku 100,00 zł
Rok 180,00 zł
Umieszczenie logo jako odnośnika na stronie internetowej www.parkwodny.hajnowka.pl Pół roku 240,00 zł
Rok 450,00 zł
Reklama na elewacji północnej wymiar max dł. 8,5m wys. 5,5m(żółta ściana NACHO 440A) Pół roku 5 100,00 zł *)
Rok 9 100,00 zł *)
*) podano cenę dla max powierzchni

 

XI. Inne opłaty:

 

20,00 zł – zniszczenie lub zagubienie paska (transpondea do szafki ubraniowej), 

20,00 zł – zagubienie lub zniszczenie numerka z szatni.

 

XII. Bilety ulgowe hajnowskim rodzinom wielodzietnym:

 

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej przysługuje 50% obniżka na bilety wymienione w następujących punktach niniejszego cennika:

 

I – bilet normalny (1h, 2h), bilet ulgowy (1h, 2h), bilet „RODZINNY”, 

II,

III,

IV,

VI,

VIII.

 

Na wyżej wymienione usługi obniżki przysługują po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

 

XIII. Obniżki dla ogólnopolskich rodzin wielodzietnych:

 

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka 20% na bilet normalny i ulgowy po okazaniu ważnej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

 

XIV. Obniżki dla mieszkańców Hajnówki posiadających kartę mieszkańca:

 

Mieszkańcom Hajnówki przysługują zniżki na godzinny bilet normalny i ulgowy po okazaniu ważnej „Hajnowskiej Karty Mieszkańca” wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; w przypadku dzieci - legitymacji szkolnej. Płatność wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą.

 

Uwaga:

 • Obniżki wymienione w niniejszym cenniku nie sumują się. Klient może jednocześnie skorzystać tylko z jednej obniżki.
 • Kaucja za kartę w kwocie 16 zł będzie bezzwrotna po upływie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia aktywności konta. Za karty uszkodzone kaucja nie jest zwracana.

 

 

*Cennik obowiązuje od 01.10.2022 r.

 

 

 

Honorujemy karty

Tu zapłacisz kartą