background

Regulamin saun

 1. Strefa saun jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przed wejściem na teren saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Korzystanie z saun jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 4. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do regulaminów, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń i informacji udzielanych przez ratowników i pracowników obsługi Parku Wodnego.
 5. Warunki finansowe korzystania ze strefy saun określone są w aktualnym cenniku usług Parku Wodnego. W przypadku braku dostępności do części lub całej strefy saun żadna rekompensata nie przysługuje.
 6. Przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie zaleca się konsultacje z lekarzem w celu ustalenia i sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo Parku Wodnego nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób wspólnie korzystających z sauny.
 8. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów saunowych.
 9. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub ratownikowi.
 10. Za skutki zdrowotne przebywania w saunach kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w saunach wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
 12. Z saun nie mogą korzystać osoby:
  1. chore na serce, nadciśnienie tętnicze, po udarach i z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z podwyższoną temperaturą ciała,
  2. chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, z ostrymi stanami reumatycznymi, z nowotworami, z ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
  3. dzieci pozostające bez opieki osób dorosłych, opiekunów,
  4. kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  5. zmęczone, będące bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  6. w stanie intoksykacji.
 13. Przed wejściem do pomieszczenia strefy saun należy:
  1. załatwić potrzeby fizjologiczne,
  2. umyć ciepłą wodą i mydłem całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha,
  3. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
  4. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  5. w pomieszczeniach saun należy przebywać w kostiumach kąpielowych.
 14. W jednej kabinie sauny może przebywać minimum dwie osoby, maksymalnie 8 osób w saunie suchej i 10 osób w parowej.
 15. W saunie suchej należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z drewnianą powierzchnią siedziska.
 16. Przed opuszczeniem strefy saun i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia ciała bez użycia mydła.
 17. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 18. Po pobycie w saunie nie wskazane jest korzystanie z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 19. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut korzystając z leżaków lub ławek. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach.
 20. Regulacja parametrów saun (temperatury i wilgotności) należy do ratowników i pracowników obsługi. Zabrania się samodzielnie zmieniać parametry pracy urządzeń saunowych.
 21. Ewentualne uwagi dotyczące pracy urządzeń w strefie saun należy zgłaszać ratownikowi.
 22. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób przebywających w saunach oraz uszkodzeniach należy niezwłocznie powiadomić ratowników lub skorzystać z przycisków alarmowych, znajdujących się wewnątrz kabin.
 23. W saunach zabrania się:
  1. zakłócania spokoju pozostałych użytkowników hałaśliwym zachowaniem lub zachowaniem naruszającym normy współżycia społecznego,
  2. nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
  3. umieszczania przedmiotów łatwo palnych na, lub w pobliżu elementów grzejnych,
  4. stosowania jakichkolwiek własnych substancji, płynów, esencji, kondensatów zapachowych itp., a także samodzielnego polewania urządzeń grzejnych,
  5. wnoszenia szklanych naczyń i opakowań oraz wszelkich przedmiotów obcych,
  6. spożywania posiłków i alkoholu, palenia tytoniu lub e-papierosów,
  7. wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  8. ingerowania w pracę urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia obsługi Parku Wodnego,
  9. wszczynania nieuzasadnionych alarmów.
 24. Park Wodny nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu strefy saun.
 25. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

DYREKCJA PARKU WODNEGO

W HAJNÓWCE