background

Niepełnosprawni

Obiekt jest całkowicie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne – począwszy od zewnętrznych pochylni wjazdowych do budynku, poprzez zachowanie odpowiednich szerokości przejść, wykonanie platformy dźwigowej w głównej klatce schodowej, odpowiednio zaprojektowane szatnie, toalety i zejścia do niecek basenowych, aż po specjalne basenowe wózki do przewożenia osób niepełnosprawnych ruchowo.