background

Basen sportowy

Biorąc pod uwagę rodzaj niecki basnowej pływalnie można podzielić na:

 

  1.  pływalnie sportowe – z prostokątnymi basenami podzielonymi na odrębne tory (pomiędzy którymi mogą znajdować się liny torowe). Zgodnie z aktualnymi przepisami FINA powinny mieć długość 25 metrów oraz 8 torów o szerokości 2,5 m lub 50 m i 10 torów o szerokości 2,5 m (tzw. basen olimpijski)[2], ale spotykane są także inne wymiary (pływalnie zbudowane zgodnie z przepisami FINA z wcześniejszych lat, ewentualnie pływalnie na których nie przewiduje się rozgrywania oficjalnych zawodów).

  2. pływalnie rekreacyjne – pływalnie przeznaczony do pływania rekreacyjnego oraz zabawy w wodzie, wyposażone często w niecki o nieregularnym kształcie i dodatkowe atrakcje basenowe takie jak np. zjeżdżalnie wodne, a także wyodrębnione brodziki dla dzieci, czyli płytkie baseny dla najmłodszych o głębokości do 40 cm.

  3. park wodny (aquapark) – kompleksy basenów sportowych i rekreacyjnych z atrakcjami do zabawy dla dzieci i rodziców, dodatkowo wyposażone w saunaria, obiekty gastronomiczne i handlowe. (źródło Wikipedia)