background

Wyderki

Nauka pływania niemowląt „Wyderki”

 

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora w czasie gdy dzieciom jest najłatwiej oswoić się z wodą.

W pierwszym okresie życia małego człowieka niezwykle istotne jest prawidłowe stymulowanie jego rozwoju fizycznego i psychicznego. Nasze zajęcia znakomicie wpływają na obie te sfery. Woda to raj dla maluchów szczególnie tych kilkumiesięcznych, dzieci nie boją się wody, przecież przez 9 miesięcy była ich domem, kojarzy się maluszkowi z przyjemnością. Poprzez proste ćwiczenia w wodzie dzieci nabierają pewności siebie i prawidłowo rozwijają swoją sylwetkę. Środowisko wodne pozytywnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy, poprawia wytrzymałość a także obniża pobudliwość układu nerwowego i sprawia, że dzieci są bardziej spokojne.

Dzięki kontaktowi z wodą w asyście rodzica bardzo szybko przełamują obawy i już począwszy od pierwszych zajęć doskonale się bawią. Wspólne pływanie rodzica z dzieckiem pogłębia więzi emocjonalne, buduje wzajemne zaufanie, daje poczucie bezpieczeństwa.

Więcej informacji dotyczących nauki pływania niemowląt i malych dzieci znajdziesz na stronie: 

 https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/plywanie-dla-niemowlat


Zajęcia prowadzone są w grupach.

Instruktor pływnia niemowląt i małych dzieci - Zalata.

 

Zapisy w kasie Parku Wodnego
 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach:

 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Obiektu Basenowego.

2.W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet. Karnet upoważnia do uczestnictwa dziecka wraz z jednym opiekunem w 8 zajęciach. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 30 min.

3.W przypadku nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach innej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem i pracownikiem kasy Parku Wodnego.

4. Koszt karnetu wynosi 80
,00 zł +opłata za bilet zgodnie z cennikiem

 

5. Opłata za jednorazowe zajęcia w grupie wynosi 15,00zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem


6. Karnet uprawnia do uczestnictwa w zajęciach w określonym dniu tygodnia i o określonej godzinie. Uczestnictwo w zajęciach w innym terminie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem i pracownikiem kasy Parku Wodnego.

7. Przy każdym wejściu na basen w ramach karnetu opiekunowi i dziecku przysługuje dodatkowo 
30 minut pobytu na basenie oraz 30 minut na przebranie. Za czas spędzony na basenie powyżej tego limitu obowiązuje dopłata według obowiązującego cennika.

 

8. Grupy, w których prowadzone są zajęcia liczą do 8 dzieci.

9. Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie, o ile są miejsca w danej grupie.

10. W każdych zajęciach uczestniczy dziecko i jeden opiekun.

11. Opiekun i dziecko zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego.

12. Osoby towarzyszące, chcące obserwować zajęcia, zobowiązane są wykupić wejście na pływalnię (zgodnie z cennikiem pływalni) i przebrać się w strój kąpielowy.

13. Za bezpieczeństwo dzieci przed wejściem do szatni oraz w szatni odpowiedzialność ponosi opiekun.

14. Przed wejściem do wody uczestnicy zajęć zobowiązani są do umycia całego ciała.

16. Dzieci do lat 3 uczestniczące w zajęciach obowiązkowo winny być ubrane w 
specjalne, szczelne, wodoodporne pieluchomajtki. Po zajęciach pieluchomajtki należy zdejmować w szatni. Niedopuszczalne jest przebieranie dziecka w basenie lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 

17. Na pierwsze zajęcia opiekun zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza lub podpisać oświadczenie, o braku przeciwwskazań do udziałudziecka w tego typu zajęciach .

 

A tak pływają u nas MALUCHY:

NAUKA PŁYWANIA NIEMOWLĄT WYDERKI