background

DZIEŃ DZIECKA

1 CZERWCA
dla dzieci i rodziców/opiekunów oraz młodzieży do lat 18 do biletu indywidualnego dodajemy
1 godz. gratis*

bilet do tężni 50% taniej (5zł)*

*Promocja obowiązuje 1.06.2023r.