background

Zasady korzystania z oferty Parku Wodnego

30
06.20
Zasady korzystania z oferty Parku Wodnego

DRODZY KLIENCI

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PRZYWRACAMY FUNKCJONOWANIE PARKU WODNEGO.

 

JEDNAK Z UWAGI NA TRWAJĄCĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ WPROWADZONE ZOSTAŁY NIEZBĘDNE ZMIANY ORGANIZACYJNE MAJĄCE NA CELU ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA ZAKAŻENIA UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PERSONELU OBIEKTU.

 

PROSIMY O PODPORZĄDKOWANIE SIĘ ZASADOM OKREŚLONYM W ZALECENIACH MINISTRA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PRZEDSTAWIONYM NA PIKTOGRAMACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

 

1. NIE KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY Z OBJAWAMI JAKICHKOLWIEK INFEKCJI, PRZEDE WSZYSTKIM DRÓG ODDECHOWYCH

 

2. JEDNORAZOWO NA TERENIE OBIEKTU MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 110 UŻYTKOWNIKÓW

 

3. OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK PRZY WEJŚCIU NA TEREN OBIEKTU

 

4. OBOWIĄZEK UŻYWANIA MASEK OCHRONNYCH DO MOMENTU DOJŚCIA DO SZAFEK W PRZEBIERALNI

 

5. STAŁEGO UTRZYMANIA ODLEGŁOŚCI OK 1,5M PRZY SZATNI, KASIE, OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW NA CAŁYM OBSZARZE OBIEKTU

 

6. W SAUNACH MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE:

- W SAUNIE SUCHEJ 4 OSOBY

- W SAUNIE PAROWEJ 6 OSÓB

 

7. PODPORZĄDKOWANIE SIĘ DO UWAG PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

 

 

PAMIĘTAJMY!

WIRUS BOI SIĘ MYDŁA, ZA TO UWIELBIA TŁOK

Poprzednia
wersja strony