background

Sobota dla Zdrowia

10
05.19
Sobota dla Zdrowia

Sobota dla zdrowiaZapraszamy na komputerowe bezpłatne badanie wzroku, skóry, pomiary

ciśnienia tętniczego oraz konsultacje medyczne.
Termin: 1 czerwca 2019 roku godz. 10:00 -14.00
Miejsce: Park Wodny w Hajnówce


W trakcie wydarzenia przeprowadzona będzie zbiórka pieniędzy na schronisko"Ciapek".

 

więcej informacji na www.doktormarchewka.com