background

Parametry wody

 

  1. Ostatnia ocena jakości wody została dokonana przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Hajnówce w dniu 19.01.2024r.
  2. Na podstawie przeprowadzonych, bieżących badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 05.02.2024r.,  nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm sanitarnych.
  3. Na podstawie bieżącej oceny lustra wody zanieczyszczeń nie stwierdzono.