background

Parametry wody

 

  1. Ostatnia ocena jakości wody została dokonana przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Hajnówce w dniu 16.09.2020 nr HK-77/2020

 

  1. Na podstawie przeprowadzonych, bieżących badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 16.02.2021   nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm sanitarnych.

  1. Na podstawie bieżącej oceny lustra wody zanieczyszczeń nie stwierdzono.

 

Poprzednia
wersja strony