background

Parametry wody

 

  1. Ostatnia ocena jakości wody została dokonana przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Hajnówce w dniu 16.09.2020 nr HK-77/2020

 

  1. Na podstawie przeprowadzonych, bieżących badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 08.10.2020  stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm sanitarnych oraz podjęto natychmiastowe dzialania naprawcze polegające na:

    1. Szokowym chlorowaniu wody w basenie rekreacyjnym.

    2. Wymianie wody w wannie jacuzzi.
  1. Na podstawie bieżącej oceny lustra wody zanieczyszczeń nie stwierdzono.

 

Poprzednia
wersja strony