Oznaczenie sprawy: DT.271.1.2014 Hajnówka, 03.11.2014

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa energii elektrycznej w ilości ok. 695000 kWh w taryfie C21”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Park Wodny w Hajnówce jako Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej w ilości ok. 695000 kWh w taryfie C21” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: PKP Energetyka S.A.,ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce.

Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle zawartego w SIWZ kryterium oceny ofert, zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia – jedyne kryterium oceny ofert.

Zestawienie oraz ocena ofert:

Nr oferty

Firma

Adres oferenta

Cena w zł brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

[pkt.]

Punktacja łączna

[pkt.]

1

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

ul. Krakowska 83

34-120 Andrychów

196'615,50

99,6

99,6

2

Corrente Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

196'273,56

99,7

99,7

3.

PKP Energetyka S.A.

ul. Paderewskiego 43/45

25-502 Kielce

195'760,65

100

100

4.

Energa Obrót S.A.

ul. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

205'164,00

95,4

95,4

5.

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

205'334,97

95,3

95,3

6.

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku

ul. Świętojańska 12

15-082 Białystok

198'923,60

98,4

98,4

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u