Oznaczenie sprawy: DT.271.1.2014 Hajnówka, 03.11.2014

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa energii elektrycznej w ilości ok. 695000 kWh w taryfie C21”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Park Wodny w Hajnówce jako Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej w ilości ok. 695000 kWh w taryfie C21” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: PKP Energetyka S.A.,ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce.

Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle zawartego w SIWZ kryterium oceny ofert, zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia – jedyne kryterium oceny ofert.

Zestawienie oraz ocena ofert:

Nr oferty

Firma

Adres oferenta

Cena w zł brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

[pkt.]

Punktacja łączna

[pkt.]

1

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

ul. Krakowska 83

34-120 Andrychów

196'615,50

99,6

99,6

2

Corrente Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

196'273,56

99,7

99,7

3.

PKP Energetyka S.A.

ul. Paderewskiego 43/45

25-502 Kielce

195'760,65

100

100

4.

Energa Obrót S.A.

ul. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

205'164,00

95,4

95,4

5.

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

205'334,97

95,3

95,3

6.

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku

ul. Świętojańska 12

15-082 Białystok

198'923,60

98,4

98,4

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

Logo H 

 

logo OSiR

 logo kinetica

logo fitprofit 

 logo fitsport male

 

 logo benefit

 

 logo dotyknatury

 logo rys

 logo wrota lasu

MPR plakietka CMYK 

 logo fabrykas

Naucz się pływać

Realizujemy stypendia

Powierzchnie reklamowe

Przyjazny maluchom

dieta

Rodzinne miejsce

stat4u

 

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard