Oznaczenie sprawy: DT.271.1.2012 Hajnówka, 25.10.2012

 

 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa energii elektrycznej w ilości ok. 1550000 kWh w taryfie C21”

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Park Wodny w Hajnówce jako Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej w ilości ok. 1550000 kWh w taryfie C21” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Corrente Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle zawartego w SIWZ kryterium oceny ofert, zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia – jedyne kryterium oceny ofert.

 

Zestawienie oraz ocena ofert:

Nr oferty

Firma

Adres oferenta

Cena w zł brutto

Liczba pkt. w kryterium cena

[pkt.]

Punktacja łączna

[pkt.]

1

Corrente Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

478.531,50

100

100

2

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

487.873,35

98,09

98,09

 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor

Mirosław Chilimoniuk

 

 

 

 

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u