Hajnówka 10.03.2011
                                                                                          OGŁOSZENIE

Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego przy ul. 3 Maja 50 w Hajnówce.

I.Przedmiot przetargu:

1.Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na Biuro Turystyczne (delegatura Biura Turystycznego) o powierzchni 8,9 m2.
2.Warunek najmu:
W lokalu oprócz Biura Turystycznego (delegatury Biura Turystycznego) musi być prowadzony Punkt Informacji Turystycznej miasta i regionu.
3.Wyposażenie lokalu:
media: energia cieplna, energia elektryczna, woda
umeblowanie: szafy, gabloty ekspozycyjne, blat roboczy, lada
multimedia: internet
umywalka
4.Oczekiwane godziny otwarcia: 900 – 2100 (do uzgodnienia)
5.Forma oddania lokalu użytkowego: najem
6.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok
7.Cena wyjściowa czynszu dzierżawnego wynosi: 400.00 zł (słownie: czterysta złotych) netto + 23% VAT, płatne z góry w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego,

za który przypada należność. Oprócz miesięcznego czynszu, najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłat publiczno – prawnych (podatek od nieruchomości)

II.Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko oraz oferowana cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy
3.potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP
4.numer telefonu do kontaktu
5.dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia

III. Podstawowe kryterium wyboru najemcy

1.Cena ofertowa
2.Propozycja prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego

IV. Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:

1.Prawo swobodnego wyboru oferenta
2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert
3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny

V.Termin składania ofert do dnia 15 kwiecień 2011 r.

        Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce składania ofert:

1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206

VII. Informacje dodatkowe:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwiecień 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce
2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50,

pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60


                                                                                                                                                 Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

                                                                                                                                                             Mirosław Chilimoniuk                                                                                          

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u