Hajnówka 10.03.2011
                                                                                          OGŁOSZENIE

Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego przy ul. 3 Maja 50 w Hajnówce.

I.Przedmiot przetargu:

1.Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na Biuro Turystyczne (delegatura Biura Turystycznego) o powierzchni 8,9 m2.
2.Warunek najmu:
W lokalu oprócz Biura Turystycznego (delegatury Biura Turystycznego) musi być prowadzony Punkt Informacji Turystycznej miasta i regionu.
3.Wyposażenie lokalu:
media: energia cieplna, energia elektryczna, woda
umeblowanie: szafy, gabloty ekspozycyjne, blat roboczy, lada
multimedia: internet
umywalka
4.Oczekiwane godziny otwarcia: 900 – 2100 (do uzgodnienia)
5.Forma oddania lokalu użytkowego: najem
6.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok
7.Cena wyjściowa czynszu dzierżawnego wynosi: 400.00 zł (słownie: czterysta złotych) netto + 23% VAT, płatne z góry w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego,

za który przypada należność. Oprócz miesięcznego czynszu, najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłat publiczno – prawnych (podatek od nieruchomości)

II.Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko oraz oferowana cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy
3.potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP
4.numer telefonu do kontaktu
5.dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia

III. Podstawowe kryterium wyboru najemcy

1.Cena ofertowa
2.Propozycja prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego

IV. Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:

1.Prawo swobodnego wyboru oferenta
2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert
3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny

V.Termin składania ofert do dnia 15 kwiecień 2011 r.

        Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce składania ofert:

1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206

VII. Informacje dodatkowe:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwiecień 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce
2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50,

pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60


                                                                                                                                                 Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

                                                                                                                                                             Mirosław Chilimoniuk                                                                                          

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u