Wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego w Hajnówce

Hajnówka. 24.04.2017 r.
OGŁOSZENIE
DYREKTOR PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE
zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych
na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50
Przedmiot najmu:
1.Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na kawiarnię o powierzchni 38,8 m² zlokalizowany na terenie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, składający się z następujących pomieszczeń:
1.pomieszczenie ekspozycyjno - sprzedażowe: 11,6 m² ,zaplecze: 7,2 mkw, powierzchnia kawiarniana (stoliki + krzesła): 20 m² .
2.Wyposażenie lokalu:
media: energia cieplna, energia elektryczna, woda,
sprzęt AGD: zmywarka, chłodziarka,
umeblowanie: gabloty ekspozycyjne, blat barowy, szafy.
3.Oczekiwane godziny otwarcia kawiarni: 9.00 – 21.00.
4.Forma oddania lokalu użytkowego: najem.
5.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok
Oferta powinna zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko
oraz oferowana cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy
(za zużytą energię elektryczną opłata dodatkowa wg wskazań licznika)
3.Potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP.
4.Numer telefonu do kontaktu.
5.Dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia.
6.Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek do ZUS i Urzędu Skarbowego.
7. Oferty winne być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KAWIARNIA”.
Podstawowe kryterium wyboru najemcy
1.Cena ofertowa
2.Propozycja prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego
Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:
1.Prawo swobodnego wyboru oferenta
2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert
3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny
Termin składania ofert do dnia 31 maja 2017roku do godz. 14.00.
Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Miejsce składania ofert:
1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206.
Informacje dodatkowe:
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2017r. o godzinie 11.00 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce.
2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60.
Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce
Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u