Nabór na stanowisko Starszy ratownik

DYREKTOR
PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi:

STARSZEGO RATOWNIKA

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
1) wykształcenie średnie,
2) ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadanie
tytułu ratownika wodnego,
3) przynajmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku ratownika wodnego,
4) odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,
5) bardzo dobry stan zdrowia,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw
publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
2) zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i zaangażowanie w powierzone
obowiązki służbowe,
3) dyspozycyjność i samodzielność,
4) odporność na stres,
5) wysoki poziom kultury osobistej,
6) lojalność, uczciwość, sumienność, obowiązkowość.

III. Zakres obowiązków na stanowisku, m.in.:
1) organizowanie pracy oraz nadzór nad pracownikami w dziale ratowniczym,
2) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wyznaczanie zadań
pracownikom w czasie ich trwania,
3) stałe obserwowanie akwenu i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał
wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób
korzystających z obiektu,
5) dopilnowanie przestrzegania zasad higieny przez korzystających z pływalni,
6) dopilnowanie zgodnego z regulaminem korzystania ze wszystkich urządzeń
basenowych i rekreacyjnych,
7 stałe utrzymywanie sprawności i podnoszenie własnych kwalifikacji.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat,
2) CV,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe,
4) oświadczenie kandydata w LM lub CV o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.


V. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnowce, ul. 3 Maja 50 w terminie do 17 czerwca 2016 r.


List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


Dyrektor
Parku Wodnego w Hajnówce


Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u