Zaproszenie do składania pisemnych ofert cenowych na wynaje lokalu użytkowego - sklepik

                                    Hajnówka 11.08.2014r.OGŁOSZENIE

Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego przy ul. 3 Maja 50 w Hajnówce.

I. Przedmiot najmu:

1. Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy   o powierzchni 8,9 m2 oraz pomieszczenie ochrony przeznaczone na sklep o powierzchni  9,48 m2
2. Warunek najmu:
 musi być prowadzony Punkt Informacji Turystycznej miasta i regionu.
3. Wyposażenie lokalu:
1) lokal  o pow. 8,9m2
media: energia cieplna, energia elektryczna, woda
umeblowanie: szafy, gabloty ekspozycyjne, blat roboczy, lada
multimedia: internet
umywalka
2) lokal o pow. 9,48 m2
media: energia cieplna, energia elektryczna, woda,
umeblowanie: 2 szafy ubraniowe, regał, biurko,
multimedia: internet,
umywalka.
4. Oczekiwane godziny otwarcia: 900 – 2100 (do uzgodnienia)
5. Forma oddania lokalu użytkowego: najem
6. Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok
7.II. Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
2. Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko oraz oferowana cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy
3. potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP
4. numer telefonu do kontaktu
5. dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia
6. Oferty winne być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SKLEPIK”

III.  Podstawowe kryterium wyboru najemcy

1. Cena ofertowa
2. Propozycja prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego

IV.  Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:

1. Prawo swobodnego wyboru oferenta
2. Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert
3. Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny

V. Termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2014 r. do godz.15.00

        Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi        14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.  Miejsce składania ofert:

1. Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206

VII.  Informacje dodatkowe:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 1200 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce
2. Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60                       
                        Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

                        Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u