Logo H 

 

logo OSiR

 logo kinetica

logo fitprofit 

 logo fitsport male

 

 logo benefit

 

 logo dotyknatury

 logo rys

 logo wrota lasu

MPR plakietka CMYK 

 logo fabrykas

Naucz się pływać

Realizujemy stypendia

Powierzchnie reklamowe

Przyjazny maluchom

dieta

Rodzinne miejsce

stat4u

 

Zaproszenie do składania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokali użytkowych - kawiarenka

Hajnówka. 11.08.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

DYREKTOR PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych

na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50

 

 

Przedmiot najmu:

 

1.Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na kawiarnię o powierzchni

38,8 mkw zlokalizowany na terenie Parku Wodnego w Hajnówce

przy ul. 3 Maja 50, składający się z następujących pomieszczeń:

pomieszczenie ekspozycyjno - sprzedażowe: 11,6 mkw,

zaplecze: 7,2 mkw,

powierzchnia kawiarniana (stoliki + krzesła): 20 mkw.

2.Wyposażenie lokalu:

media: energia cieplna, energia elektryczna, woda,

sprzęt AGD: zmywarka, chłodziarka,

umeblowanie: gabloty ekspozycyjne, blat barowy, szafy.

3.Oczekiwane godziny otwarcia kawiarni: 9.00 – 21.00.

4.Forma oddania lokalu użytkowego: najem.

5.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok

 

Oferta powinna zawierać:

 

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,

jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko

oraz oferowana cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy

(za zużytą energię elektryczną opłata dodatkowa wg wskazań licznika)

3.Potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP.

4.Numer telefonu do kontaktu.

5.Dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia.

6.Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek do ZUS i Urzędu Skarbowego.

7. Oferty winne być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KAWIARNIA”.

 

 

Podstawowe kryterium wyboru najemcy

 

1.Cena ofertowa

2.Propozycja prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego

 

Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:

 

1.Prawo swobodnego wyboru oferenta

2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert

3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny

 

Termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2014r. Do godz. 15.00.

 

Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Miejsce składania ofert:

 

1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206.

 

Informacje dodatkowe:

 

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce.

2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60.

 

Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard