Zaproszenie do składania pisemnych ofert cenowych na wynajem lokali użytkowych - kawiarenka

Hajnówka. 11.08.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

DYREKTOR PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE

zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych

na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50

 

 

Przedmiot najmu:

 

1.Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na kawiarnię o powierzchni

38,8 mkw zlokalizowany na terenie Parku Wodnego w Hajnówce

przy ul. 3 Maja 50, składający się z następujących pomieszczeń:

pomieszczenie ekspozycyjno - sprzedażowe: 11,6 mkw,

zaplecze: 7,2 mkw,

powierzchnia kawiarniana (stoliki + krzesła): 20 mkw.

2.Wyposażenie lokalu:

media: energia cieplna, energia elektryczna, woda,

sprzęt AGD: zmywarka, chłodziarka,

umeblowanie: gabloty ekspozycyjne, blat barowy, szafy.

3.Oczekiwane godziny otwarcia kawiarni: 9.00 – 21.00.

4.Forma oddania lokalu użytkowego: najem.

5.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok

 

Oferta powinna zawierać:

 

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,

jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko

oraz oferowana cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy

(za zużytą energię elektryczną opłata dodatkowa wg wskazań licznika)

3.Potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP.

4.Numer telefonu do kontaktu.

5.Dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia.

6.Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek do ZUS i Urzędu Skarbowego.

7. Oferty winne być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KAWIARNIA”.

 

 

Podstawowe kryterium wyboru najemcy

 

1.Cena ofertowa

2.Propozycja prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego

 

Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:

 

1.Prawo swobodnego wyboru oferenta

2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert

3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny

 

Termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2014r. Do godz. 15.00.

 

Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Miejsce składania ofert:

 

1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206.

 

Informacje dodatkowe:

 

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce.

2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60.

 

Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce

Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u