Hajnówka. 31.01.2012 r.

OGŁOSZENIE


DYREKTOR PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE
zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych
na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50


    Przedmiot przetargu:

1.Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy  z przeznaczeniem na kawiarnię o powierzchn
38,8 mkw zlokalizowany na terenie Parku Wodnego w Hajnówce
przy ul. 3 Maja 50, składający się z następujących pomieszczeń:
  * pomieszczenie ekspozycyjno - sprzedażowe: 11,6 mkw,
  * zaplecze: 7,2 mkw,
  * powierzchnia kawiarniana (stoliki + krzesła): 20 mkw.
2.Wyposażenie lokalu:
  * media: energia cieplna, energia elektryczna, woda,
  * sprzęt AGD: zmywarka, chłodziarka,
  * umeblowanie: gabloty ekspozycyjne, blat barowy, szafy.
3.Oczekiwane godziny otwarcia kawiarni: 9.00 – 21.00.
4.Forma oddania lokalu użytkowego: najem.
5.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok

Oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko
oraz oferowana cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy
(za zużytą energię elektryczną opłata dodatkowa wg wskazań licznika)
3.Potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP.
4.Numer telefonu do kontaktu.
5.Dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia.
6.Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek do ZUS i Urzędu Skarbowego.


Podstawowe kryterium wyboru najemcy

1.Cena ofertowa
2.Propozycja prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego

Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:

1.Prawo swobodnego wyboru oferenta
2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert
3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny

Termin składania ofert do dnia 20 luty 2012 r.

        Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce składania ofert:

1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206.

Informacje dodatkowe:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 luty 2012 r. o godzinie 1100 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce.
2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60.

                 
                       
                        Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce


 

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u